Chào mừng quý khách đến với Thực Phẩm EXP

Home / Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN HỮU AN – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Cử nhân Đại học Ngoại Ngữ (Việt Nam, 2010).
Cử nhân khoa Tiếng Anh Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (Việt Nam, 1994).
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga.
Có 30 năm kinh nghiệm Giám đốc Điều hành.

Ông HOÀNG NGỌC LÂM –  Thành viên Hội đồng Quản trị.

Cử nhân Học Viện Tài Chính.
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Chứng chỉ giám đốc Nhân sự CPO.

Ông PHẠM NGỌC QUANG – Thành viên Hội đồng Quản trị Kiêm Giám đốc.

Cử nhân Học viện Tài chính

20 năm kinh nghiệm vị trí Giám đốc tài chính kế toán – Kiêm Giám đốc điều hành công ty 10 năm kinh nghiệm.

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI – Thành viên Ban Kiểm soát.

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội (VN, 2020).

Đối tác khách hàng
0966 484 808