Rau sạch EXP-Farm bước vào mùa vụ mới

Ngày 12/04 vừa Hội đồng quản trị Công Ty CPĐT EXP Việt Nam đã có chuyến về Farm để kiểm tra chất lượng và tiến độ sản xuất.
Với mục tiêu mang đến cho Khách hàng những sản phẩm sạch và an toàn nhất, Thực phẩm sạch EXP tự sản xuất rau tại Quê hương Thái Bình. Rau được trồng đa dạng và có đội ngũ kỹ thuật theo dõi sát sao hàng ngày.

Hiện nay Thái Bình là nơi được đánh gí cao, có sẵn các điều kiện để hiện thực hóa tầm nhìn này như có trình độ thâm canh cao, hạ tầng nông nghiệp cơ bản, có 200 xã nông thôn mới, với 91 dự án với tổng vốn 3.000 tỷ đồng.

Ngày 12/04 vừa Hội đồng quản trị Công Ty CPĐT EXP Việt Nam đã có chuyến về Farm để kiểm tra chất lượng và tiến độ sản xuất.
thucphamexp
Hội đồng quản trị công ty đến thăm EXP-Farm

thucphamexp
Hội đồng quản trị công ty đến thăm EXP-Farm

thucphamexp
Thăm nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Thăm nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Thăm nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Thăm nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Cải ngồng trồng tại nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Rau muống trồng tại nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Nông trại EXP-Farm

thucphamexp
Nông trại EXP-Farm