TẦM NHÌN SỨ MỆNH EXP VIỆT NAMChúng tôi mong muốn:

 
-      Thiết lập mối quan hệ gắn bó lâu dài với các nhà đầu tư trong và ngoài nước dựa trên chất lượng sản phẩm, cơ hội đầu tư, trên cơ sở đôi bên cùng chung lợi ích;

-      Cộng tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn, các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo có uy tín, chất lượng và các doanh nghiệp có tính tương tác nhằm mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội và kinh tế nhất;

-      Xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, sâu về kiến thức, chủ động sáng tạo không ngừng nhằm hướng tới sản phẩm tư vấn mới, chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế;

-      Góp phần thay đổi văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Hướng đến hội nhập toàn cầu và trở thành thành viên của xã hội tiêu dùng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu.

-      Chung tay xây dựng nền nông nghiệp xanh và ngành thực phẩm sạch, để góp phần bảo vệ lòi giống người Việt Nam khỏi những nguy cơ tuyệt chủng, kém trí tuệ;

-      Sự phát triển của EXP Việt Nam sẽ luôn gắn liền với pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục và những giá trị nhân văn cao cả khác của Đất nước ta;

       
         Công bằng là sự bình đẳng trong cạnh tranh, trong cuộc sống và trong chính môi trường doanh nghiệp. Là 
tiền để cho sự hợp tác bền vững giữa các bạn và chúng tôi. Vì thế hãy hành động để các bạn có được những điều giá trị cao hơn trong những giá trị khác!